7 december divisie 1946/49

Deze blog is opgedragen aan mijn vader. Foto's en info - Het verhaal - De oproep - Info


Mijn vader in Nederlands Indië

7 december divisie 45/49 - Het verhaal - Oproep - De leugens - De vergeten oorlog.

Deze pagina is opgedragen aan mijn 
vader. 02-01-1925 - 20-04-1986
En verteld een ander verhaal van wat je vaker leest hoe slecht de Nederlandse
militairen wel waren in Nederlands Indië volgens insiders?

Verhalen die verteld worden door historici en journalisten die er zelf niet bij waren.
Een van de meest onbesproken oorlogen in de geschiedenis van oorlogsvoering.
Typerend voor Nederland in de jaren 40/50.

Wat mijn vader vertelde en dat was niet veel, was het een regelrechte hel zoals
hij het formuleerde. 
De verhalen die hij vertelde maakten de dag somber en treurig.
Mijn moeder wilde eigenlijk niet dat Indië besproken werd.
Maar ik vond dat ik recht had het te horen omdat mijn vader er nooit over sprak?

Een maand voor zijn dood begon hij zijn hart te luchten wetende dat hem
niets meer aangerekend kon worden.

Ik heb in onze gesprekken versteld gestaan van wat hij en zijn maten hebben
gezien en meegemaakt.


Het verhaal van de duivel genaamd overheid

Kort voordat mijn vader overleed vertelde hij voor het eerst iets over Ned.Indië. 
Dat was in 1986 daarvoor had hij gezwegen als het graf.

Over de oorlog was hij kort, ja je weet nu eenmaal dat er doden vallen.
Die ........ vielen uit een klapperboom en onze jongens die achteraan
liepen werden onthoofd met een klewang. 

Daarna schoten we die ....... uit de boom.

Dat werd ons toen we thuis kwamen ook nog is aangerekend?

Het vreemdste was dat die indo's helemaal niet zo erg waren als wat ze thuis vertelden.
Het was de Nederlandse staat die een naam hoog had te houden.
Ze wilden niet op hun bek vallen. Indonesië moest van Nederland blijven.

Maar wat mij het meeste heeft geërgerd was toen we aankwamen in Nederland
wij direct in een loods werden afgezonderd. 

Daar moesten we wachten tot een hoge pief ..... van de overheid wat ging vertellen. 
We werden allemaal bedankt voor de geweldige inzet?

Het tweede deel van de preek ging over het verlaten van Nederland?
We mochten kiezen om ons leven verder te leven in Australië, Canada, of Verweggistan.
Niemand begreep er in eerste instantie geen bal van.
We komen uit Nederland riep een van de soldaten. 
Wat moeten we dan in een ander land doen? 
De preek was daarna vlot afgelopen en hoge pief verdween met rasse schreden.
Wat de hel bedoelde die vent vroeg iedereen zich af. Wat denkt hij wel. 
Hebben we net een oorlog achter de rug komt die vent vertellen of we willen
verhuizen naar een ander land.


Nederland schaamde zich voor de Ned. Indië gangers.

Mijn vader was woest en is compleet het vertrouwen in de Nederlandse overheid kwijtgeraakt.
Zijn woorden waren wat een een stel boeven zijn dat.
Op deze manier vertelde mijn vader zijn verhaal. 
Al heb ik een aantal woorden en namen maar weggelaten.

Halfbroer

Toen mijn vader slecht lag kwam zijn legermaat W de Hoog naar Nederland. 
Hij had wel voor Canada gekozen. 
Na zijn overlijden vertelde de Hoog dat mijn vader een kind had verwekt een zoon. 
Mijn moeder ging zwaar over de rooie. Waarom had hij dat nooit verteld. 
Ik zei moeder, pa heeft nooit wat verteld over Ned. Indië. 
Dus ik heb een Indonesische halfbroer die ik nooit ontmoet heb. 
En waarschijnlijk nooit meer zal ontmoeten? Jammer.

De 7 December-Divisie
(lichting 1945) (geboren in 1925) Regiment stoottroepen

De eerste lichting dienstplichtigen die na de oorlog werd opgeroepen (geboren in 1925). 
Zij vormden de 7 December-Divisie, zo genoemd naar de hierboven genoemde toespraak van koningin Wilhelmina op 7 december 1942. 

De 7 December-Divisie werd ook wel C-Divisie genoemd (na de A- en B-divisie van de OVW’ers), en ook wel 1e Divisie, omdat hij de eerste divisie dienstplichtigen was. 
Het embleem bestond uit het stadswapen van Batavia met daaraan toegevoegd de letters EM. 
Dit stond voor Expeditionaire Macht, maar werd in de wandeling ook vertaald als Elke Man - Elk Moment. 
Vanaf september 1946 vertrok deze divisie naar Indië; in het najaar van 1949 begonnen de eerste eenheden aan de terugreis. 
De aanduiding van de infanteriebataljons begon met een 3 (bijvoorbeeld 3-2 RI).

De waarheid in leugens

De Nederlandse regering zal ooit de waarheid moeten vertellen over Ned Indië.
Maar al die ministers van toen zijn de pijp uit en zwijgen in het graf.
Het enige wat de overheid vertelde was dat deze jongens zich hadden misdragen?
Maar vertelden er niet bij dat juist zij de overheid de misdadigers waren.Geen opmerkingen:

Ik ben opzoek naar deze personen

Ik ben opzoek naar: Jan Willem Versloot (Drummer) Ruud Jacobs (saxofoon) We konden elkaar van een band in de 60's We waren ...